Wie zijn we?

SOCIO VZW DEURNE

Vogel– en dierenbescherming

SOCIO VZW heeft verschillende afdelingen opgericht. Dit voornamelijk om een goede werking op het gebied van vogel- en dierenbescherming te verrichten. Voornamelijk in het Antwerpse een toch grote stad, waar enorm veel problemen rijzen met dieren. Zo ziet men een alsmaar aangroeiende populatie van duiven, poezen, welke dikwijls voor overlasten zorgen. Meer en meer doen zich gevallen van dierenverwaarlozing en het achterlaten van dieren voor. Zo heeft de vereniging socio vzw verschillende diensten:

Afdeling Vogelasiel DEURNE

Een afdeling voor alle in het wild,levende vogels en dieren, om hen terug te begeleiden naar hun milieu. Ook onderbrenging van aangeslagen en illegaal in het bezit zijnde vogels en dieren.

Afdeling Vogelwacht Antwerpen

Deze afdeling signaleert alle onregelmatigheden op gebied van beschermde vogels, vogelvangsten en andere illegale praktijken. Ook is dit een ornithologische dienst welke zich inzet om het ringwerk van de vogels in het Antwerpse.

Afdeling Milieuwacht Antwerpen

Lozingen illegaal, vandalisme, mishandelingen op dieren, sluikstorten en alle aanverwanten worden er door deze dienst in het oog gehouden en doorgespeeld naar de overheid. Troep en vuil moeten verdwijnen uit het stadspatrimonium, om alzo een nettere stad te verkrijgen, want onze leuze is: begin bij jezelf voor een proper milieu!

Afdeling Klachtendienst

Deze dienst zorgt ervoor dat dieren die in verwaarloosde toestanden zitten, er zo vlug mogelijk uitgehaald worden, allerlei klachten ten bate van onze beschermelingen worden er uitgevoerd. Alle klachten worden anoniem behandeld.

Afdeling duiven, poezen en parkdieren.

Zij zorgen ervoor dat er op een zeer diervriendelijke manier wordt opgetreden enkel op

klachten dat deze overlasten ingedijkt worden door afvanging. Bijvoorbeeld bij duiven door middel van afvangkooien. Bij binnenkomst worden de dieren die voorzien zijn van een ring doorgegeven aan KBDB om terug te bezorgen aan de eigenaars. Enkel de zieke of te erg gekwetste dieren worden door ons geeuthanaseerd, dit om verspreiding te voorkomen.

Afdeling Vakantiehuis voor dieren

Bij ons kan eenieder terecht om zijn lievelingsdier op vakantie te brengen (behalve honden). Daar we met ons asiel in een bebouwde kom liggen kan men er terecht voor poezen, vogels, knaagdieren, e.a. tegen zeer matige prijzen. Wij dragen dan tijdens uw afwezigheid onze volledige zorgen over uw dier, aangaande voeding, verzorging en huisvesting.

Afdeling SOS Dierenhulp-Provincie Antwerpen

Deze dienst zal worden ingezet voor alle problemen: ophalingen verzekeren van dode dieren die op de weg liggen, overbrengen van dieren zoals naar klinieken of crematorium. Deze dienst zal zoveel mogelijk permanentie bieden om dieren in nood te helpen of bijstand te verlenen. Zoals U weet is het bij wet verboden dieren te begraven in uw tuin e.a., neem gerust contact met ons. De SOS Dierenhulpdienst is er voor onze grote vrienden de dieren en ook voor u.

SOCIO VZW

Lakborslei 282

2100 Deurne

03/325.26.70

Afdeling Overleden Dieren-RENSOKAD

Deze afdeling werkt voor de ophaling van overleden dieren; honden,vogels en poezen. Het gaat hier dus om gezelschapsdieren.

Links ivm SOCIO vzw Deurne:

 

Neem een kijkje op het online dagboek van SOCIO vzw Deurne                             Weblog

 

SOCIO vzw Deurne in de persberichten                               Persberichten