SOCIO VZW DEURNE

          Vogel- en dierenbescherming

           Vaartweg 144 - 2100 DeurneActiviteiten

Socio vzw-Deurne
Socio VZW - Deurne

Info

Met de feestdagen die eraan komen nog eens een duidelijke mededeling.!
DIEREN ZIJN GEEN CADEAU!!!
Een dier kost veel geld denk maar aan al de nodige zorgen en jaarlijkse controle bij je dierenarts. ...
Denk goed na voor je een dier adopteert of koopt. Het is niet de bedoeling dat je gekochte lieve kleine schattige diertje dat groot word en veel geld kost in een asiel belandt!!
Bezint eer ge begint!!!
We kunnen het niet genoeg zeggen !!!
Jaarlijks belanden enorm veel dieren in asielen die als cadeau gegeven worden.

ONZE VZW OPNEMEN IN UW TESTAMENT

Onze vzw opnemen in uw testament, een prachtige gift voor de toekomst van de dieren. Als u van plan bent één of meerdere goederen te vermaken aan de vzw, is het voldoende enkele eenvoudige regels in acht te nemen.

De eerste mogelijkheid bestaat erin het testament onder vorm van een akte op te stellen bij een notaris.
De tweede mogelijkheid is een eigenhandig geschreven testament op te stellen, zonder doorhalingen of verbeteringen. Hiervoor zijn geen getuigen vereist en moet gedagtekend en ondertekend zijn.
Wilt u zekerheid dat alles zal uitgevoerd worden zoals door u werd bepaald dan is het raadzaam dit testament aan een notaris af te geven, die het zal laten registreren. Indien u dit niet wilt, maar wenst u wel de zekerheid dat uw laatste wil uitgevoerd gaat worden, is het mogelijk dat u ons een kopie laat toekomen.

Ziehier een voorbeeld:

Dit is mijn testament.

Ondergetekende....................(naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, woonplaats)

vermaak aan de vzw Socio-Deurne, met maatschappelijke zetel in de Vaartweg 144

te Deurne, de som van ..............euro (of de goederen hieronder aangeduid), vrij van alle successie- of andere rechten.

Andere mogelijkheid:

Ik wens dat de terreinen, of onroerende goederen hieronder aangeduid, toevertrouwd worden aan en beheerd worden door dezelfde vereniging. Opgesteld te...............op............(datum voluit in letters)

Het spreekt voor zich dat de legataris zijn beslissing kan handhaven of zijn testament kan veranderen door middel van een eigenhandig geschreven brief. Mocht u nog aanvullende vragen dan kunt natuurlijk ook ten allen tijde  contact opnemen met uw notaris of met ons.

Socio vzw Deurne
Adres

SOCIO VZW DEURNE
Vogel-en dierenbescherming
Vaartweg 144
2100 Deurne

Contact

Email: sociovzw@gmail.com
Telefoon +32 (0)3 325/26.70
GSM: 0499/21.67.21
www.sociovzw.be
Min. van landbouw
HK30106703-HK 30106704