SOCIO VZW DEURNE

          Vogel- en dierenbescherming

           Vaartweg 144 - 2100 DeurneWie zijn we?

SOCIO VZW heeft verschillende afdelingen opgericht. Dit voornamelijk om een goede werking op het gebied van vogel- en dierenbescherming te verrichten. Voornamelijk in het Antwerpse een toch grote stad, waar enorm veel problemen rijzen met dieren. Zo ziet men een alsmaar aangroeiende populatie van duiven, poezen, welke dikwijls voor overlasten zorgen. Meer en meer doen zich gevallen van dierenverwaarlozing en het achterlaten van dieren voor. Zo heeft de vereniging Socio vzw verschillende afdelingen

Socio vzw Deurne

Afdeling Vogelasiel DEURNE 

Een afdeling voor de opvang van siervogels

Socio vzw Deurne

Afdeling Vogelwacht Antwerpen

Deze afdeling signaleert alle onregelmatigheden op gebied van beschermde vogels, vogelvangsten en andere illegale praktijken. 

Socio vzw Deurne

Afdeling duiven, poezen en parkdieren

Voor info bel: 03/ 325. 26. 70

Socio vzw Deurne

Afdeling Milieuwacht Antwerpen

Lozingen illegaal, vandalisme, mishandelingen op dieren, sluikstorten en alle aanverwanten worden er door deze dienst in het oog gehouden en doorgespeeld naar de overheid. Troep en vuil moeten verdwijnen uit het stadspatrimonium, om alzo een nettere stad te verkrijgen, want onze leuze is: begin bij jezelf voor een proper milieu!

Socio vzw Deurne

Afdeling Klachtendienst

Deze dienst zorgt ervoor dat dieren die in verwaarloosde toestanden zitten, er zo vlug mogelijk uitgehaald worden, allerlei klachten ten bate van onze beschermelingen worden er uitgevoerd. Alle klachten worden anoniem behandeld. 
Meldpunt: verwaarloosde of mishandelde dieren

Socio vzw Deurne

Afdeling Vakantiehuis voor dieren

Bij ons kan eenieder terecht om zijn lievelingsdier op vakantie te brengen (behalve honden en poezen). Daar we met ons asiel in een bebouwde kom liggen kan men er terecht voor vogels, knaagdieren, e.a. tegen zeer matige prijzen. Wij dragen dan tijdens uw afwezigheid onze volledige zorgen over uw dier, aangaande voeding, verzorging en huisvesting.

Socio vzw Deurne

Afdeling SOS Dierenhulp-Provincie Antwerpen

ophalen van afgestane siervogels(parkiet,kanarie exoten ea)alsook knaagdiertjes 

- Problemen oplossen in verband met loslopende dieren.
- problemen trachten op te lossen met zwerfdiertjes zoals siervogels ,duiven en kleine knaagdiertjes

als er in ons opvangentrum plaats is,dan pas mogen er siervogels en andere huisdiertjes binnen gebracht worden 

Van zodra u een dier in huis neemt, weet u ook dat je er verantwoordelijkheden bij opneemt. Want ook dit is een leven en moet ook kunnen leven. Of het nu een hond, poes of vogel is. Denk goed na voor je eraan begint. Duizenden vogels zitten er bij mensen in appartementen in huizen en tuinen en dat wordt soms wel eens teveel aan dieren en daar willen ze vanaf. Dus vandaar ook dat er vele parken vol gedropt zitten met o.a kippen, hanen tamme konijnen, cavia’s enz. En dit ook op allerlei plaatsen binnen de stad. Op al deze plaatsen worden deze dieren gewoonweg aan hun ongelukkig lot overgelaten. 

                                                                SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN

Neem contact op met sociovzw-Deurne met reeds 40 jaar ervaring, weten wij wel hoe we deze dieren in een goede leefomgeving kunnen zetten daar waar ze anders voor problemen kunnen zorgen vb: lawaaihinder van hanen. Duiven zorgen dan weer voor poepoverlast met alle gevolgen nadien. Buren klagen en willen deze dieren weg. Dan weer het ergernis van dierenvrienden welke deze dieren op hun beurt komen voederen.                                            
                                                       VERBODEN DOOR DE HUIDIGE REGLEMENTERING

Socio vzw Deurne
Adres

SOCIO VZW DEURNE
Vogel-en dierenbescherming
Vaartweg 144
2100 Deurne

Contact

Email: sociovzw@gmail.com 
Telefoon +32 (0)3 325/26.70
GSM: 0499/21.67.21
www.sociovzw.be
Min. van landbouw
HK30106703-HK 30106704