SOCIO VZW DEURNE

          Vogel- en dierenbescherming

           Vaartweg 144 - 2100 DeurneLid worden

Doe mee met socio VZW

Wij bestaan nu 41 jaar = 41 jaar Dierenhulpverlening.

Stort slechts € 15 op rek. nr. BE 07 833-3732465-66 van Socio Vzw- Deurne
dan ben je toetredend lid. 
Bij storting van € 25 ben je beschermend lid, 
en bij storting van € 40 ben je erelid!

Socio is een geheel onpartijdige vereniging, wat betreft het politieke niveau. Daarom staan wij geheel op eigen benen zonder de minste subsidie. De enige hulp komt van U. Beste dierenvrienden, natuurliefhebbers , Socio is er voor diegene die het echt nodig hebben. Wenst u te legateren ten voordele van de vogel – en dierenbescherming Deurne, spreek er eens met Uw notaris over en doe het dan in onderstaande vorm. Het zal ten goede komen aan uw grote vrienden: De Dieren!HET LOT DER DIEREN LIGT IN UW HANDEN.

Ik ondergetekende, ( naam)………………………………………………………………………..
verklaar hierbij te legateren aan de Natuurvereniging, Vogel – en Dierenbescherming Socio Vzw, gevestigd vaartweg 144 – 2100 Deurne.

Een bedrag van € …………………………….............................. ………(voluit geschreven).

Of de aard van andere mobiliën of immobiliën vermelden.
Vrij van alle lasten en  
kosten.
Gedaan Te …………………………….. op………………………………………………………….. 

(af te geven aan notaris of aan raad van bestuur)
 Handtekening…………………………….

klik hier voor printversie


WIJ DANKEN U VOOR DE BELANGSTELLING DIE U BETOONT TEN OVERSTAAN VAN DE HULPBEHOEVENDE DIEREN EN SOCIO VZW.

Socio vzw Deurne


SOCIO VZW DEURNE
VOGEL & DIERENBESCHERMING


DIERENKRANT-MILIEU-NIEUWS


Min.Landb:HK30106703-HK30106704                           BTW:0416.816.819                               Rek:nr:BE07: 833-3732465-66
Verantwoordelijke voor Uitgave en opstel: Vandenbossche Henri , Vaartweg 144- 2100 Deurne.
 Overname van artikels niet toegestaan, enkel mits schriftelijke toelating!
 Abonnement € 20 per jaar.

Woordje van de voorzitter:
Beste leden ,dierenvrienden ons laatste dierenkrantje en wederom staan we bijna voor een nieuw werkjaar. Ons 42ste jaar voor hulp te bieden aan diertjes in nood, en andere taken om zoveel mogelijk dierenleed te verzachten. Onze 1ste actie met het bestuur hebben we achter de rug .Deze actie werd gedaan door onze O/Voorzitster: Mevr. Vandenbossche Tamara met een groot hart voor dieren.(zie ons verslag: Team Belgium - Austria in dit 1ste tijdschriftje van het nieuwe werkjaar. Verder melden we U al dat we vorige werkjaar 1561 dieren hebben opgevangen ter verzorging. Onder deze dieren waren er 1139 vogels,203 knaagdiertjes,109 vissen ea.

Tevens nodigen we al onze leden uit op voor de algemene jaarlijkse leden vergadering welke doorgaat op Zaterdag 14/03/2020 te 15u, waar we dan ook ons jaarverslag 2019 zullen mede delen. Ook kunnen we dan al eens een rondleiding geven van ons nieuw op gebouwd momenteel Dieren opvangcentrum. Met ons vernieuwd tijdschrift dierenkrant-Milieunieuws hopen we ook U beste leden nog een betere kennis te laten nemen van het werk dat onze organisatie ten bate van Vogel & Dierenbescherming doet. Maak dierenvrienden, kennissen, lid van socio vzw-Deurne…help ons groeien als organisatie ten bate van onze grote vrienden: De Dieren.
Verder gaan we dit werkjaar, hopelijk eindelijk alles opgebouwd krijgen van ons vernieuwd dierenopvangcentrum, zoals U vorig jaar gezien heeft in ons dierenkrantjes gaan we erop vooruit. We maken alles groter ,zodat de op te vangen huisdiertjes het nog beter krijgen om alzo verder geholpen te worden. 


Samen werken aan dierenwelzijn

Socio vzw Deurne
Adres

SOCIO VZW DEURNE
Vogel-en dierenbescherming
Vaartweg 144
2100 Deurne

Contact

Email: sociovzw@gmail.com 
Telefoon +32 (0)3 325/26.70
GSM: 0499/21.67.21
www.sociovzw.be
Min. van landbouw
HK30106703-HK 30106704